خبرخوان
فضا سازی سطح شهر به مناسبت 9 دی حوزه حضرت زهرا(س)

فضا سازی سطح شهر به مناسبت 9 دی حوزه حضرت زهرا(س)

فضا سازی سطح شهر به مناسبت 9 دی حوزه حضرت زهرا(س) در قالب...

نشست در مسجد جامع به مناسبت 9 دی حوزه شهید رجایی

نشست در مسجد جامع به مناسبت 9 دی حوزه شهید رجایی

نشست در مسجد جامع به مناسبت 9 دی حوزه شهید رجایی در قالب...

فضاسازی سطح شهر به مناسبت 9 دی ماه حوزه شهید رجایی

فضاسازی سطح شهر به مناسبت 9 دی ماه حوزه شهید رجایی

فضاسازی سطح شهر به مناسبت 9 دی ماه حوزه شهید رجایی در قالب...

حضور بسیجیان در مسجد به مناسبت هفته وحدت حوزه شهید رجایی

حضور بسیجیان در مسجد به مناسبت هفته وحدت حوزه شهید رجایی

حضور بسیجیان در مسجد به مناسبت هفته وحدت حوزه شهید رجایی در قالب...

محفل انس با قرآن کریم به مناسبت هفته وحدت حوزه شهید رجایی

محفل انس با قرآن کریم به مناسبت هفته وحدت حوزه شهید رجایی

محفل انس با قرآن کریم به مناسبت هفته وحدت حوزه شهید رجایی در قالب...

فضا سازی به مناسبت هفته وحدت حوزه شهید رجایی

فضا سازی به مناسبت هفته وحدت حوزه شهید رجایی

فضا سازی به مناسبت هفته وحدت حوزه شهید رجایی در قالب...

ولایتمداری، مسجد محوری ترویج و تقویت نماز جمعه به مناسبت هفته بسیج حوزه فجر حسن آباد

ولایتمداری، مسجد محوری ترویج و تقویت نماز جمعه به مناسبت هفته بسیج حوزه فجر حسن آباد

ولایت مسجد محوری ترویج و تقویت نماز جمعه به مناسبت هفته بسیج حوزه فجر حسن آباد در قالب...

فعالیت های قرآنی به مناسبت هفته بسیج حوزه فجر حسن آباد

فعالیت های قرآنی به مناسبت هفته بسیج حوزه فجر حسن آباد

فعالیت های قرآنی به مناسبت هفته بسیج حوزه فجر حسن آباد در قالب...

برگزاری حلقه  سر گروه ها با مربی به مناسبت هفته بسیج حوزه فجر حسن آباد

برگزاری حلقه سر گروه ها با مربی به مناسبت هفته بسیج حوزه فجر حسن آباد

برگزاری حلقه سر گروه ها با مربی به مناسبت هفته بسیج حوزه فجر حسن آباد در قالب...

حضور حلقات در نماز جمعه به مناسبت هفته بسیج حوزه فجر حسن آباد

حضور حلقات در نماز جمعه به مناسبت هفته بسیج حوزه فجر حسن آباد

حضور حلقات در نماز جمعه به مناسبت هفته بسیج حوزه فجر حسن آباد در قالب...

بازدید فرمانده حوزه از حلقات صالحین به مناسبت هفته بسیج حوزه فجر حسن آباد

بازدید فرمانده حوزه از حلقات صالحین به مناسبت هفته بسیج حوزه فجر حسن آباد

بازدید فرمانده حوزه از حلقات صالحین به مناسبت هفته بسیج حوزه فجر حسن آباد در قالب عکس...

اجتماع بزرگ بسیجیان به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س)

اجتماع بزرگ بسیجیان به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س)

اجتماع بزرگ بسیجیان به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س) در قالب عکس...

پیاده روی حلقات صالحین به مناسبت هفته بسیج حضرت زهرا(س)

پیاده روی حلقات صالحین به مناسبت هفته بسیج حضرت زهرا(س)

پیاده روی حلقات صالحین به مناسبت هفته بسیج حضرت زهرا(س) در قالب عکس...

یادواره شهدا پایگاهی به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س)

یادواره شهدا پایگاهی به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س)

یادواره شهدا پایگاهی به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س) در قالب عکس...

محفل انس با قرآن کریم به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س)

محفل انس با قرآن کریم به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س)

محفل انس با قرآن کریم به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س) در قالب...

میقات صالحین به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س)

میقات صالحین به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س)

میقات صالحین به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س) در قالب عکس...

فضا سازی سطح شهر به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س)

فضا سازی سطح شهر به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س)

فضا سازی سطح شهر به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س) در قالب عکس...

آرشیو
11111
نشست در مسجد جامع به مناسبت 9 دی حوزه شهید رجایی

نشست در مسجد جامع به مناسبت 9 دی حوزه شهید رجایی

نشست در مسجد جامع به مناسبت 9 دی حوزه شهید رجایی در قالب عکس

11111
فضاسازی سطح شهر به مناسبت 9 دی ماه حوزه شهید رجایی

فضاسازی سطح شهر به مناسبت 9 دی ماه حوزه شهید رجایی

فضاسازی سطح شهر به مناسبت 9 دی ماه حوزه شهید رجایی در قالب عکس

11111
حضور بسیجیان در مسجد به مناسبت هفته وحدت حوزه شهید رجایی

حضور بسیجیان در مسجد به مناسبت هفته وحدت حوزه شهید رجایی

حضور بسیجیان در مسجد به مناسبت هفته وحدت حوزه شهید رجایی در قالب عکس

11111
محفل انس با قرآن کریم به مناسبت هفته وحدت حوزه شهید رجایی

محفل انس با قرآن کریم به مناسبت هفته وحدت حوزه شهید رجایی

محفل انس با قرآن کریم به مناسبت هفته وحدت حوزه شهید رجایی در قالب عکس

11111
فضا سازی به مناسبت هفته وحدت حوزه شهید رجایی

فضا سازی به مناسبت هفته وحدت حوزه شهید رجایی

فضا سازی به مناسبت هفته وحدت حوزه شهید رجایی در قالب عکس

11111
اجتماع بزرگ بسیجیان حوزه شیهد رجایی

اجتماع بزرگ بسیجیان حوزه شیهد رجایی

اجتماع بزرگ بسیجیان حوزه شهرستان روانسر در قالب عکس

11111
فضا سازی به مناسبت هفته بسیج حوزه شهید رجایی

فضا سازی به مناسبت هفته بسیج حوزه شهید رجایی

فضا سازی به مناسبت هفته بسیج حوزه شهید رجایی در قالب عکس

11111
غبار روبی مزار شهداء به مناسبت هفته بسیج حوزه شهید رجایی

غبار روبی مزار شهداء به مناسبت هفته بسیج حوزه شهید رجایی

غبار روبی مزار شهداء به مناسبت هفته بسیج حوزه شهید رجایی در قالب عکس

11111
دیدار با امام جمعه شهرستان به مناسبت هفته بسیج حوزه شهید رجایی

دیدار با امام جمعه شهرستان به مناسبت هفته بسیج حوزه شهید رجایی

دیدار با امام جمعه شهرستان به مناسبت هفته بسیج حوزه شهید رجایی در قالب عکس

11111
یادوراه شهدای آبروی محله شهید حسن فیض حوزه شهید رجایی

یادوراه شهدای آبروی محله شهید حسن فیض حوزه شهید رجایی

یادوراه شهدای آبروی محله شهید حسن فیض حوزه شهید رجایی در قالب عکس

11111
میقات صالحین حوزه شهیدرجایی به مناسبت هفته دفاع مقدس

میقات صالحین حوزه شهیدرجایی به مناسبت هفته دفاع مقدس

میقات صالحین حوزه شهیدرجایی به مناسبت هفته دفاع مقدس در قالب عکس

11111
ایستگاه صلواتی به مناسبت هفته دفاع مقدس حوزه شهید رجایی

ایستگاه صلواتی به مناسبت هفته دفاع مقدس حوزه شهید رجایی

ایستگاه صلواتی به مناسبت هفته دفاع مقدس حوزه شهید رجایی در قالب عکس

11111
برگزاری اردو نوع ویژه متربیان حوزه های تابعه ناحیه روانسر درپاوه

برگزاری اردو نوع ویژه متربیان حوزه های تابعه ناحیه روانسر درپاوه

برگزاری اردو نوع ویژه متربیان حوزه های تابعه ناحیه روانسر درپاوه روزیکشنبه مورخه 26/6/96 تعداد 100نفر از متربیان حلقات ویژه به همراه سرگروه های شجره طیبه صالحین ناحیه روانسر در اردوی یک روزه که در شهرستان پاوه روستای نسمه برگزارگردید. اردو درقالب تصویر .

11111
برگزاری اردو نوع الف با حضور ارکان صالحین  در حوزه شهید رجایی ناحیه روانسر

برگزاری اردو نوع الف با حضور ارکان صالحین در حوزه شهید رجایی ناحیه روانسر

برگزاری اردو نوع الف با حضور ارکان صالحین در حوزه شهید رجایی ناحیه روانسر در مورخه 20 شهریور 96 اردوی نوع الف با حضور جمعی از ارکان شجره طیبه صالحین حوزه شهید رجایی در حوزه شهد رجایی برگزارگردید. دراین اردو سرگرد امیر جوهری مسئول تعلیم وتربیت ناحیه روانسر در خصوص کشتار مسلمانان میانمار توسط ارتش […]

11111
اقدامات طرح جوانه های صالحین حوزه شهید رجایی ناحیه روانسر

اقدامات طرح جوانه های صالحین حوزه شهید رجایی ناحیه روانسر

اقدامات طرح جوانه های صالحین حوزه شهید رجایی دردو پایگاه شهید احمدی وشهید مظفری ناحیه روانسر درقالب عکس

11111
بزرگداشت روز جهانی مساجد وجشنواره برترینهای مسجد در ناحیه مقاومت بسیج سپاه روانسر

بزرگداشت روز جهانی مساجد وجشنواره برترینهای مسجد در ناحیه مقاومت بسیج سپاه روانسر

به گزارش شجره طیبه صالحین ناحیه مقاومت بسیج سپاه روانسر . درمورخه 96/5/29بزرگداشت روز جهانی مساجد وجشنواره برترینهای مسجدبا همت تعلیم وتربیت این ناحیه در سالن اجتماعات اداراه سازمان تبلیغات شهر روانسر با حضور مسئولین ادارات وامام جمعه شهرستان وبسیجیان سر افراز این ناحیه برگزار گردید. همایش با تلاوت چند از آیات الهی اوایل سوره […]

11111
بازدید مسئول تعلیم وتربیت ومدیر شجره طیبه صالحین از اقدامات طرح جوانه صالحین حوزه فجر حسن آباد ناحیه روانسر

بازدید مسئول تعلیم وتربیت ومدیر شجره طیبه صالحین از اقدامات طرح جوانه صالحین حوزه فجر حسن آباد ناحیه روانسر

در تاریخ 96/5/22 سرگرد پاسدار امیر جوهری مدیر تعلیم وتربیت و حاج ماموستا ملا محمد محمودی مدیر شجره طیبه صالحین ناحیه به منظور بازدید از طرح جوانه های صالحین در حوزه فجر حسن آباد حضور پیدا کرده و از اقدامات اجرا شده توسط پایگاه های مجری آن حوزه به نام پایگاه شهید خرمی وپایگاه شهید […]

آرشیو
شرکت بسیجیان به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت حمزه (س)

شرکت بسیجیان به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت حمزه (س)

شرکت بسیجیان به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت حمزه (س) به مناسبت هفته بسیج متربیان حلقه صالحین در محل مسجد جامعه شهرستان روانسر حضور بهم رساندند، قبل از نماز جماعت در خصوص مباحث قرآنی و عقیدتی برای بسیجیان بیان نموده اند. در قالب عکس

میقات صالحین به مناسبت هفته دفاع مقدس حوزه حضرت حمزه (س)

میقات صالحین به مناسبت هفته دفاع مقدس حوزه حضرت حمزه (س)

به مناسبت سالروز هفته دفاع مقدس متربیان حلقه های صالحین در محل مسجد جامع شهرستان روانسر همراه با سرگروه های صالحین با تشکیل حلقات قبل از نماز جماعت در قالب عکس

برگزاری آبروی محله شهیدان شیری به مناسبت هفته دفاع مقدس در دهستان زالوآب، پیوند و ارتباط نسل جوان حوزه حضرت حمزه (س)

برگزاری آبروی محله شهیدان شیری به مناسبت هفته دفاع مقدس در دهستان زالوآب، پیوند و ارتباط نسل جوان حوزه حضرت حمزه (س)

برگزاری آبروی محله شهیدان شیری در دهستان زالوآب، پیوند و ارتباط نسل جوان حوزه حضرت حمزه (س)

غبار روبی مزار شهداء به مناسبت هفته دفاع مقدس حوزه حضرت حمزه (س)

غبار روبی مزار شهداء به مناسبت هفته دفاع مقدس حوزه حضرت حمزه (س)

غبار روبی مزار شهداء به مناسبت هفته دفاع مقدس حوزه حضرت حمزه (س) در قالب عکس

اردویی تربیتی نوع الف در روستای نوسمه شهرستان پاوه حوزه حضرت حمزه (س)

اردویی تربیتی نوع الف در روستای نوسمه شهرستان پاوه حوزه حضرت حمزه (س)

اردویی تربیتی نوع الف در روستای نوسمه شهرستان پاوه حوزه حضرت حمزه (س) در قالب عکس

بازدید فرماندهی سپاه ناحیه روانسر از پایگاه شهید قادری و اعضاء شورای پایگاه حوزه مقاومت حضرت حمزه(س)

بازدید فرماندهی سپاه ناحیه روانسر از پایگاه شهید قادری و اعضاء شورای پایگاه حوزه مقاومت حضرت حمزه(س)

بازدید فرماندهی سپاه ناحیه روانسر از پایگاه شهید قادری و اعضاء شورای پایگاه حوزه مقاومت حضرت حمزه(س) در قالب عکس

حضور و بازدید فرماندهی سپاه ناحیه روانسر از حلقات صالحین پایگاه های حوزه مقاومت حضرت حمزه(س)

حضور و بازدید فرماندهی سپاه ناحیه روانسر از حلقات صالحین پایگاه های حوزه مقاومت حضرت حمزه(س)

حضور و بازدید فرماندهی سپاه ناحیه مقامت بسیج سپاه روانسر از حلقات صالحین پایگاه های حوزه مقاومت حضرت حمزه(س) و تشویق متربیان برتر در قالب عکس

برگزاری اردو نوع ویژه متربیان حوزه های تابعه ناحیه روانسر درپاوه

برگزاری اردو نوع ویژه متربیان حوزه های تابعه ناحیه روانسر درپاوه

برگزاری اردو نوع ویژه متربیان حوزه های تابعه ناحیه روانسر درپاوه روزیکشنبه مورخه 26/6/96 تعداد 100نفر از متربیان حلقات ویژه به همراه سرگروه های شجره طیبه صالحین ناحیه روانسر در اردوی یک روزه که در شهرستان پاوه روستای نسمه برگزارگردید. اردو درقالب تصویر .

بازدید وسرکشی از حلقات شجره طیبه صالحین ناحیه روانسر

بازدید وسرکشی از حلقات شجره طیبه صالحین ناحیه روانسر

بازدید وسرکشی از حلقات شجره طیبه صالحین ناحیه روانسر به گزارش خبرنگار شجره طیبه صالحین ناحیه روانسر درمورخه ۲۱ شهریور ۹۶ جناب سرهنگ الفتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه روانسر به همراه مسئولین تعلیم وتربیت وشجره طیبه صالحین ومسئول بازرسی این ناحیه از دو حلقه حوزه حضرت حمزه (ع) بازدید به عمل آوردند . در […]

برگزاری اردو نوع الف با حضور ارکان صالحین  در حوزه حضرت حمزه (ع) ناحیه روانسر

برگزاری اردو نوع الف با حضور ارکان صالحین در حوزه حضرت حمزه (ع) ناحیه روانسر

برگزاری اردو نوع الف با حضور ارکان صالحین در حوزه حضرت حمزه (ع) ناحیه روانسر این اردو در حوزه حضرت حمزه دردهستان نهرابی برگزار گردید سرمربی حوزه ماموستا ملا قادر پیری مطالبی را در خصوص مسایل اخلاقی مطرح نمودند در این اردو که در خود حوزه ذکر شده برگزار گردید مسئولیت تعلیم وتربیت وشجره طیبه […]

بزرگداشت روز جهانی مساجد وجشنواره برترینهای مسجد در ناحیه مقاومت بسیج سپاه روانسر

بزرگداشت روز جهانی مساجد وجشنواره برترینهای مسجد در ناحیه مقاومت بسیج سپاه روانسر

به گزارش شجره طیبه صالحین ناحیه مقاومت بسیج سپاه روانسر . درمورخه 96/5/29بزرگداشت روز جهانی مساجد وجشنواره برترینهای مسجدبا همت تعلیم وتربیت این ناحیه در سالن اجتماعات اداراه سازمان تبلیغات شهر روانسر با حضور مسئولین ادارات وامام جمعه شهرستان وبسیجیان سر افراز این ناحیه برگزار گردید. همایش با تلاوت چند از آیات الهی اوایل سوره […]

بازدید مسئول تعلیم وتربیت ومدیر شجره طیبه صالحین از اقدامات طرح جوانه صالحین حوزه فجر حسن آباد ناحیه روانسر

بازدید مسئول تعلیم وتربیت ومدیر شجره طیبه صالحین از اقدامات طرح جوانه صالحین حوزه فجر حسن آباد ناحیه روانسر

در تاریخ 96/5/22 سرگرد پاسدار امیر جوهری مدیر تعلیم وتربیت و حاج ماموستا ملا محمد محمودی مدیر شجره طیبه صالحین ناحیه به منظور بازدید از طرح جوانه های صالحین در حوزه فجر حسن آباد حضور پیدا کرده و از اقدامات اجرا شده توسط پایگاه های مجری آن حوزه به نام پایگاه شهید خرمی وپایگاه شهید […]

مسئول شجره طیبه صالحین ناحیه روانسر به عنوان امام جمعه دهستان حسن آباد روانسرمعرفی شد

مسئول شجره طیبه صالحین ناحیه روانسر به عنوان امام جمعه دهستان حسن آباد روانسرمعرفی شد

به گزارش سایت سراب روانسر: طی حکمی از سوی رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان کرمانشاه امام جمعه دهستان حسن آباد شهرستان روانسر معرفی شد به گزارش سراب روانسر، طی حکمی از سوی حجت الاسلام و المسلمین جواد کرمی رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان کرمانشاه ماموستا […]

بازدید از حلقات صالحین ناحیه روانسر

بازدید از حلقات صالحین ناحیه روانسر

به گزارش کاربر صالحین ناحیه : فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه از حلقات شجره طیبه صالحین شهرستان روانسر بازدید نموده و در این جلسه که فرمانده سپاه ناحیه و مسئولین تعلیم وتربیت ناحیه حضور داشتند سرگروه های صالحین حلقه های برادران و خواهران موانع و مشکلات حلقات را بیان نموده که سرمربی […]

برگرفته از كتاب دعا و زيارت در حريم عشق فضيلت حج و ثواب آنحج و عمره

برگرفته از كتاب دعا و زيارت در حريم عشق فضيلت حج و ثواب آنحج و عمره

تهیه وتنظیم : ماموستا ملا محمد محمودی مسئول شجره طیبه صالحین ناحیه روانسر: عبادت انفرادي نيست تا هر مسلماني به‌تنهايي در مكه مشغول ذكر و دعا شود و گرد خانه كعبه طواف كند. بلكه علاوه بر انجام آيين پرستش، بهانه‌اي است براي گردآوردن اتباع يك دين و برابر نمودن آراء و نظرات پراكنده؛ تا هنگام […]

برگزاری مسابقات بومی و محلی

برگزاری مسابقات بومی و محلی

پایگاه شهید قادری در راستای برنامه های طرح جوانه های صالحین 95 و غنی سازی اوقات فراغت بسیجیان اقدام به برگزاری مسابقات بومی و محلی نموده است که در پایان از نفرات برتر با اهدا جوایزی تقدیر بعمل آمد.  

آموزش کمکهای اولیهَ

آموزش کمکهای اولیهَ

در راستای طرح جوانه های صالحین 95 پایگاه شهید قادری حوزه حضرت حمزه (س) اقدام به برگزاری کلاس آموزشی کمکهای اولیه نموده است.  

آرشیو
میقات صالحین حوزه شهید رجایی

میقات صالحین حوزه شهید رجایی

میقات صالحین حوزه شهید رجایی در قالب عکس

افتتاح طرح محرومیت زدایی مناطق محروم حوزه حضرت رسول (ص)

افتتاح طرح محرومیت زدایی مناطق محروم حوزه حضرت رسول (ص)

افتتاح طرح محرومیت زدایی مناطق محروم حوزه حضرت رسول (ص) در قالب عکس

نمایشگاه عکس به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول (ص)

نمایشگاه عکس به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول (ص)

نمایشگاه عکس به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول (ص) در قالب عکس

مسابقه نقاشی به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول (ص)

مسابقه نقاشی به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول (ص)

مسابقه نقاشی به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول (ص) در قالب عکس

غبار روبی مزار شهدا به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول(ص)

غبار روبی مزار شهدا به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول(ص)

غبار روبی مزار شهدا به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول(ص) در قالب عکس

محفل انس با قرآن با حضور حلقات صالحین به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول(ص)

محفل انس با قرآن با حضور حلقات صالحین به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول(ص)

محفل انس با قرآن با حضور حلقات صالحین به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول(ص) در قالب عکس

فضای سازی به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول(ص)

فضای سازی به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول(ص)

فضای سازی به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول(ص) در قالب عکس

شرکت حلقه های صالحین در نماز جمعه به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول (ص)

شرکت حلقه های صالحین در نماز جمعه به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول (ص)

شرکت حلقه های صالحین در نماز جمعه به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول (ص) در قالب عکس

دیدار با سرمربی به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول(ص)

دیدار با سرمربی به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول(ص)

دیدار با سرمربی به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول(ص) در قالب عکس

دیدار با امام جمعه شهرستان به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول (ص)

دیدار با امام جمعه شهرستان به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول (ص)

دیدار با امام جمعه شهرستان به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول (ص) در قالب عکس

تشکر و سپاس از مردم برای کمک های مردمی زلزله زدگان غرب کشور حوزه حضرت رسول(ص)

تشکر و سپاس از مردم برای کمک های مردمی زلزله زدگان غرب کشور حوزه حضرت رسول(ص)

تشکر و سپاس از مردم برای کمک های مردمی زلزله زدگان غرب کشور حوزه حضرت رسول(ص) در قالب

تجمع بسیجیان به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول (ص)

تجمع بسیجیان به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول (ص)

تجمع بسیجیان به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول (ص) در قالب عکس

تجلیل از خانواده شهداء به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول(ص)

تجلیل از خانواده شهداء به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول(ص)

تجلیل از خانواده شهداء به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول(ص) در قالب عکس

بازی های بومی محلی به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول (ص)

بازی های بومی محلی به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول (ص)

بازی های بومی محلی به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول (ص) در قالب عکس

ایستگاه صلواتی به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول(ص)

ایستگاه صلواتی به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول(ص)

ایستگاه صلواتی به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت رسول(ص) در قالب عکس

فضا سازی سطح شهر به مناسبت سیزده آبان حوزه حضرت رسول(ص)

فضا سازی سطح شهر به مناسبت سیزده آبان حوزه حضرت رسول(ص)

فضا سازی سطح شهر به مناسبت سیزده آبان حوزه حضرت رسول(ص) در قالب عکس

نمایشگاه به مناسبت هفته دفاع مقدس حوزه حضرت رسول(ص)

نمایشگاه به مناسبت هفته دفاع مقدس حوزه حضرت رسول(ص)

نمایشگاه به مناسبت هفته دفاع مقدس حوزه حضرت رسول(ص) در قالب عکس

آرشیو
فضا سازی سطح شهر به مناسبت 9 دی حوزه حضرت زهرا(س)

فضا سازی سطح شهر به مناسبت 9 دی حوزه حضرت زهرا(س)

فضا سازی سطح شهر به مناسبت 9 دی حوزه حضرت زهرا(س) در قالب عکس

اجتماع بزرگ بسیجیان به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س)

اجتماع بزرگ بسیجیان به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س)

اجتماع بزرگ بسیجیان به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س) در قالب عکس

پیاده روی حلقات صالحین به مناسبت هفته بسیج حضرت زهرا(س)

پیاده روی حلقات صالحین به مناسبت هفته بسیج حضرت زهرا(س)

پیاده روی حلقات صالحین به مناسبت هفته بسیج حضرت زهرا(س) در قالب عکس

یادواره شهدا پایگاهی به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س)

یادواره شهدا پایگاهی به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س)

یادواره شهدا پایگاهی به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س) در قالب عکس

محفل انس با قرآن کریم به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س)

محفل انس با قرآن کریم به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س)

محفل انس با قرآن کریم به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س) در قالب عکس

میقات صالحین به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س)

میقات صالحین به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س)

میقات صالحین به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س) در قالب عکس

فضا سازی سطح شهر به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س)

فضا سازی سطح شهر به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س)

فضا سازی سطح شهر به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س) در قالب عکس

فراخوان و راهپیمایی روزانه نوع الف (خواهران) به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س)

فراخوان و راهپیمایی روزانه نوع الف (خواهران) به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س)

فراخوانی و راهپیمایی روزانه نوع الف (خواهران) به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س) در قالب عکس

سرکشی از حلقه های صالحین به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س)

سرکشی از حلقه های صالحین به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س)

سرکشی از حلقه های صالحین به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س) در قالب عکس

آموزش امر به معروف و نهی از منکر بسیجیان فعال به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س)

آموزش امر به معروف و نهی از منکر بسیجیان فعال به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س)

آموزش امر به معروف و نهی از منکر بسیجیان فعال به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س) در قالب عکس

کارگاه آموزشی نقش امر به معروف و نهی از منکر ارتقاء تحکیم و تعالی خانواده به مناسبت هفته بسیج  حوزه حضرت زهرا(س)

کارگاه آموزشی نقش امر به معروف و نهی از منکر ارتقاء تحکیم و تعالی خانواده به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س)

کارگاه آموزشی نقش امر به معروف و نهی از منکر ارتقاء تحکیم و تعالی خانواده به مناسبت هفته بسیج حوزه حضرت زهرا(س) در قالب عکس

برگزاری حلقه سرگروه ها با مربی حوزه حضرت زهرا(س)

برگزاری حلقه سرگروه ها با مربی حوزه حضرت زهرا(س)

برگزاری حلقه سرگروه ها با مربی حوزه حضرت زهرا(س) به مناسبت هفته مبارک بسیج حلقه تربیت سر گروهها با مربی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر در پایگاه حضرت فاطمه (س) برگزار گردد مربیان پایگاه سرکارخانم هاشمی درباره ضرورت امر به معروف و نهی ازمنکردر جامعه و اهمیت آن بحث و تبادل […]

اردویی تربیتی حلقه متربیان نوع الف تعلیم و تربیت حوزه حضرت زهرا(س)

اردویی تربیتی حلقه متربیان نوع الف تعلیم و تربیت حوزه حضرت زهرا(س)

اردویی تربیتی حلقه متربیان نوع الف تعلیم و تربیت حوزه حضرت زهرا(س) اردویی تربیتی حلقه متربیان نوع الف تعلیم و تربیت حوزه مقاومت بسیج حضرت زهرا(س) در مورخه 1396/06/30 با حضور فرماندهان پایگاه، سر گروه ها و متربیان در دارالقران ناحیه مقاومت بسیج سپاه روانسر به سخنرانی جناب سرگرد امیر جوهری مسئول تعلیم و تربیت […]

پیاده روی خواهران بسیجی به مناسبت هفته دفاع مقدس حوزه حضرت زهرا(س)

پیاده روی خواهران بسیجی به مناسبت هفته دفاع مقدس حوزه حضرت زهرا(س)

پیاده روی خواهران بسیجی به مناسبت هفته دفاع مقدس حوزه حضرت زهرا(س) به مناسبت گرامی داشت هفته دفاع مقدس در مورخه 1396/07/03 حلقه شهیده رقیه رضایی پایگاه حضرت فاطمه (س) از مسیر میدان اورامان تا قله سراب روانسر پیاده رویی نمودند . در قالب عکس

محفل انس با قرآن کریم به مناسبت هفته دفاع مقدس حوزه حضرت زهرا(س)

محفل انس با قرآن کریم به مناسبت هفته دفاع مقدس حوزه حضرت زهرا(س)

محفل انس با قرآن کریم به مناسبت هفته دفاع مقدس حوزه حضرت زهرا(س) در قالب عکس

غبار روبی مزار شهداء به مناسبت هفته دفاع مقدس حوزه حضرت زهرا (س)

غبار روبی مزار شهداء به مناسبت هفته دفاع مقدس حوزه حضرت زهرا (س)

غبار روبی مزار شهداء به مناسبت هفته دفاع مقدس حوزه حضرت زهرا (س) به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در مورخه 1396/07/02 فرمانده حوزه مقاومت بسیج حضرت زهرا (س) به همراه مسئول تعلیم و تربیت و فرماندهان پایگاه ها از مزار شهداء شهرستان روانسر غبار روبی و عطر افشانی نمودند. در قالب عکس

دیدار با امام جمعه شهرستان به مناسبت هفته دفاع مقدس حوزه حضرت زهرا(س)

دیدار با امام جمعه شهرستان به مناسبت هفته دفاع مقدس حوزه حضرت زهرا(س)

دیدار با امام جمعه شهرستان به مناسبت هفته دفاع مقدس حوزه حضرت زهرا(س) به مناسبت گرامی داشت هفته دفاع مقدس فرمانده حوزه مقاومت بسیج حضرت زهرا(س) به همراه مسئول تعلیم و تربیت و تعدادی از متربیان پایگاه حضرت فاطمه (س) با امام جمعه شهرستان در منزل ایشان دیدار نمودند، امام جمعه شهرستان حاج ملا عبدالله […]

آرشیو
برگزاری اردو نوع ویژه متربیان حوزه های تابعه ناحیه روانسر درپاوه

برگزاری اردو نوع ویژه متربیان حوزه های تابعه ناحیه روانسر درپاوه

برگزاری اردو نوع ویژه متربیان حوزه های تابعه ناحیه روانسر درپاوه روزیکشنبه مورخه 26/6/96 تعداد 100نفر از متربیان حلقات ویژه به همراه سرگروه های شجره طیبه صالحین ناحیه روانسر در اردوی یک روزه که در شهرستان پاوه روستای نسمه برگزارگردید. اردو درقالب تصویر .

بزرگداشت روز جهانی مساجد وجشنواره برترینهای مسجد در ناحیه مقاومت بسیج سپاه روانسر

بزرگداشت روز جهانی مساجد وجشنواره برترینهای مسجد در ناحیه مقاومت بسیج سپاه روانسر

به گزارش شجره طیبه صالحین ناحیه مقاومت بسیج سپاه روانسر . درمورخه 96/5/29بزرگداشت روز جهانی مساجد وجشنواره برترینهای مسجدبا همت تعلیم وتربیت این ناحیه در سالن اجتماعات اداراه سازمان تبلیغات شهر روانسر با حضور مسئولین ادارات وامام جمعه شهرستان وبسیجیان سر افراز این ناحیه برگزار گردید. همایش با تلاوت چند از آیات الهی اوایل سوره […]

اقدامات طرح جوانه صالحین حوزه شهید چمران ناحیه روانسر

اقدامات طرح جوانه صالحین حوزه شهید چمران ناحیه روانسر

اقدامات طرح جوانه صالحین حوزه شهید چمران ناحیه روانسر 1- حوزه مربوطه با فرماندهان پایگاه مجری سرمربی سرگروه متربیان وفرمانده حوزه و مسئول تعلیم وتربیت حوزه جلسه افتتاحیه وتوجیه برگزار نمودند. 2- در بحث قرآنی وبرگزاری کلاس های روخوانی وحفظ قران کریم با مربیگری جوانمیر بابایی واهدای جوایز به متربیان 3- در بحث ورزشی شامل […]

بازدید مسئول تعلیم وتربیت ومدیر شجره طیبه صالحین از اقدامات طرح جوانه صالحین حوزه فجر حسن آباد ناحیه روانسر

بازدید مسئول تعلیم وتربیت ومدیر شجره طیبه صالحین از اقدامات طرح جوانه صالحین حوزه فجر حسن آباد ناحیه روانسر

در تاریخ 96/5/22 سرگرد پاسدار امیر جوهری مدیر تعلیم وتربیت و حاج ماموستا ملا محمد محمودی مدیر شجره طیبه صالحین ناحیه به منظور بازدید از طرح جوانه های صالحین در حوزه فجر حسن آباد حضور پیدا کرده و از اقدامات اجرا شده توسط پایگاه های مجری آن حوزه به نام پایگاه شهید خرمی وپایگاه شهید […]

مسئول شجره طیبه صالحین ناحیه روانسر به عنوان امام جمعه دهستان حسن آباد روانسرمعرفی شد

مسئول شجره طیبه صالحین ناحیه روانسر به عنوان امام جمعه دهستان حسن آباد روانسرمعرفی شد

به گزارش سایت سراب روانسر: طی حکمی از سوی رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان کرمانشاه امام جمعه دهستان حسن آباد شهرستان روانسر معرفی شد به گزارش سراب روانسر، طی حکمی از سوی حجت الاسلام و المسلمین جواد کرمی رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان کرمانشاه ماموستا […]

بازدید از حلقات صالحین ناحیه روانسر

بازدید از حلقات صالحین ناحیه روانسر

به گزارش کاربر صالحین ناحیه : فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه از حلقات شجره طیبه صالحین شهرستان روانسر بازدید نموده و در این جلسه که فرمانده سپاه ناحیه و مسئولین تعلیم وتربیت ناحیه حضور داشتند سرگروه های صالحین حلقه های برادران و خواهران موانع و مشکلات حلقات را بیان نموده که سرمربی […]

برگرفته از كتاب دعا و زيارت در حريم عشق فضيلت حج و ثواب آنحج و عمره

برگرفته از كتاب دعا و زيارت در حريم عشق فضيلت حج و ثواب آنحج و عمره

تهیه وتنظیم : ماموستا ملا محمد محمودی مسئول شجره طیبه صالحین ناحیه روانسر: عبادت انفرادي نيست تا هر مسلماني به‌تنهايي در مكه مشغول ذكر و دعا شود و گرد خانه كعبه طواف كند. بلكه علاوه بر انجام آيين پرستش، بهانه‌اي است براي گردآوردن اتباع يك دين و برابر نمودن آراء و نظرات پراكنده؛ تا هنگام […]

برگزاری یادواره شهدا

برگزاری یادواره شهدا

در راستای برنامه های بسیج پایگاه شهید محمودی حوزه شهید چمران اقدام به برگزاری یادواره شهدا در محل پایگاه نموده است , در این مراسم فرمانده محترم ناحیه با بیان ارزش والای شهدا بر اساس قرآن و احادیث اشاره نمودند واینکه این انقلاب مدیون خون شهداست و در پایان از بسیجیان نمونه این پایگاه در […]

کوهپیمایی بسیجیان

کوهپیمایی بسیجیان

در راستای هفته مبارک بسیج پایگاه شهید جعفر حسینی حوزه شهید چمران اقدام به برگزاری کوهپیمایی جهت بسیجیان خود نموده است.  

غبار روبی مزار شهداء

غبار روبی مزار شهداء

در راستای هفته مبارک بسیج فرماندهان پایگاه های تابعه حوزه شهید چمران به همراه حلقات صالحین هر پایگاه در غبار روبی مزار شهداء شرکت نمودند.  

برگزاری مسابقات فوتسال گرامیداشت شهید حسین همدانی

برگزاری مسابقات فوتسال گرامیداشت شهید حسین همدانی

به مناسبت هفته مبارک بسیج یک سری مسابقات فوتسال گرامیداشت شهید حسین همدانی بین تیم های فوتسال پایگاه های حوزه شهید چمران برگزار گردید که در پایان با قهرمانی تیم پایگاه شهید جعفر حسینی به پایان رسید  که در پایان توسط فرمانده محترم ناحیه با اهدا لوح تقدیر و جوایز ی تقدیر بعمل آمد.

حضور درمراسم 5 آذر

حضور درمراسم 5 آذر

بسیجیان پایگاه های حوزه شهید چمران در اقدامی هماهنگ در مراسم 5 آذر آخرین روز از هفته مبارک بسیج شرکت نمودند.

برگزاری نهضت روشنگری

برگزاری نهضت روشنگری

در راستای هفته مبارک بسیج حوزه شهید چمران در پایگاه شهید جعفر حسینی اقدام به برگزاری نهضت روشنگری با حضور فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان روانسر نموده است.

ایستگاه صلواتی

ایستگاه صلواتی

فرمانده پایگاه شهید جعفر حسینی به مناسبت هفته مبارک بسیج اقدام به برگزاری ایستگاه صلواتی با همراهی و همکاری حلقات صالحین نموده است.  

برگزاری مسابقات بومی و محلی

برگزاری مسابقات بومی و محلی

در راستای هفته مبارک بسیج پایگاه شهید جعفر حسینی حوزه شهید چمران اقدام به برگزاری مسابقات بومی و محلی برای بسیجیان خود نموده است که در پایان از نفرات برتر این مسابقات با اهدا جوایزی تقدیر بعمل آمد.

ویژگی های خاص و عجیب افراد باهوش/ عجیب است اما تنبل ها باهوش ترند!

ویژگی های خاص و عجیب افراد باهوش/ عجیب است اما تنبل ها باهوش ترند!

به گزارش خبرنگار کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران، هوش موضوعی است که هنوز ناشناخته باقی مانده و به عقیده دانشمندان از ابعاد گسترده‌ای برخوردار است، به طوری که برای ارزیابی آن باید فاکتورهای مختلفی مد نظر قرار گیرد. عملکرد تحصیلی را نمی‌توان صرفاً نشانه‌ای از بهره هوشی دانست. به عنوان مثال آلبرت انیشتین به عنوان یکی از […]

آرشیو
ولایتمداری، مسجد محوری ترویج و تقویت نماز جمعه به مناسبت هفته بسیج حوزه فجر حسن آباد

ولایتمداری، مسجد محوری ترویج و تقویت نماز جمعه به مناسبت هفته بسیج حوزه فجر حسن آباد

ولایت مسجد محوری ترویج و تقویت نماز جمعه به مناسبت هفته بسیج حوزه فجر حسن آباد در قالب عکس

فعالیت های قرآنی به مناسبت هفته بسیج حوزه فجر حسن آباد

فعالیت های قرآنی به مناسبت هفته بسیج حوزه فجر حسن آباد

فعالیت های قرآنی به مناسبت هفته بسیج حوزه فجر حسن آباد در قالب عکس

برگزاری حلقه  سر گروه ها با مربی به مناسبت هفته بسیج حوزه فجر حسن آباد

برگزاری حلقه سر گروه ها با مربی به مناسبت هفته بسیج حوزه فجر حسن آباد

برگزاری حلقه سر گروه ها با مربی به مناسبت هفته بسیج حوزه فجر حسن آباد در قالب عکس

حضور حلقات در نماز جمعه به مناسبت هفته بسیج حوزه فجر حسن آباد

حضور حلقات در نماز جمعه به مناسبت هفته بسیج حوزه فجر حسن آباد

حضور حلقات در نماز جمعه به مناسبت هفته بسیج حوزه فجر حسن آباد در قالب عکس

بازدید فرمانده حوزه از حلقات صالحین به مناسبت هفته بسیج حوزه فجر حسن آباد

بازدید فرمانده حوزه از حلقات صالحین به مناسبت هفته بسیج حوزه فجر حسن آباد

بازدید فرمانده حوزه از حلقات صالحین به مناسبت هفته بسیج حوزه فجر حسن آباد در قالب عکس

برگزاری اردو نوع الف با حضور ارکان صالحین در حوزه فجرحسن آباد ناحیه روانسر

برگزاری اردو نوع الف با حضور ارکان صالحین در حوزه فجرحسن آباد ناحیه روانسر

برگزاری اردو نوع الف با حضور ارکان صالحین در حوزه فجرحسن آباد ناحیه روانسر این اردو در حوزه فجر دردهستان حسن اباد برگزار گردید سرمربی حوزه ماموستا ملا صالح محمدی مطالبی را در خصوص مسایل اخلاقی مطرح نمودند در این اردو که در خود حوزه ذکر شده برگزار گردید مسئولین تعلیم وتربیت وشجره طیبه صالحین […]

برگزاری اردو نوع ویژه متربیان حوزه های تابعه ناحیه روانسر درپاوه

برگزاری اردو نوع ویژه متربیان حوزه های تابعه ناحیه روانسر درپاوه

برگزاری اردو نوع ویژه متربیان حوزه های تابعه ناحیه روانسر درپاوه روزیکشنبه مورخه 26/6/96 تعداد 100نفر از متربیان حلقات ویژه به همراه سرگروه های شجره طیبه صالحین ناحیه روانسر در اردوی یک روزه که در شهرستان پاوه روستای نسمه برگزارگردید. اردو درقالب تصویر .

بزرگداشت روز جهانی مساجد وجشنواره برترینهای مسجد در ناحیه مقاومت بسیج سپاه روانسر

بزرگداشت روز جهانی مساجد وجشنواره برترینهای مسجد در ناحیه مقاومت بسیج سپاه روانسر

به گزارش شجره طیبه صالحین ناحیه مقاومت بسیج سپاه روانسر . درمورخه 96/5/29بزرگداشت روز جهانی مساجد وجشنواره برترینهای مسجدبا همت تعلیم وتربیت این ناحیه در سالن اجتماعات اداراه سازمان تبلیغات شهر روانسر با حضور مسئولین ادارات وامام جمعه شهرستان وبسیجیان سر افراز این ناحیه برگزار گردید. همایش با تلاوت چند از آیات الهی اوایل سوره […]

بازدید مسئول تعلیم وتربیت ومدیر شجره طیبه صالحین از اقدامات طرح جوانه صالحین حوزه فجر حسن آباد ناحیه روانسر

بازدید مسئول تعلیم وتربیت ومدیر شجره طیبه صالحین از اقدامات طرح جوانه صالحین حوزه فجر حسن آباد ناحیه روانسر

در تاریخ 96/5/22 سرگرد پاسدار امیر جوهری مدیر تعلیم وتربیت و حاج ماموستا ملا محمد محمودی مدیر شجره طیبه صالحین ناحیه به منظور بازدید از طرح جوانه های صالحین در حوزه فجر حسن آباد حضور پیدا کرده و از اقدامات اجرا شده توسط پایگاه های مجری آن حوزه به نام پایگاه شهید خرمی وپایگاه شهید […]

مسئول شجره طیبه صالحین ناحیه روانسر به عنوان امام جمعه دهستان حسن آباد روانسرمعرفی شد

مسئول شجره طیبه صالحین ناحیه روانسر به عنوان امام جمعه دهستان حسن آباد روانسرمعرفی شد

به گزارش سایت سراب روانسر: طی حکمی از سوی رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان کرمانشاه امام جمعه دهستان حسن آباد شهرستان روانسر معرفی شد به گزارش سراب روانسر، طی حکمی از سوی حجت الاسلام و المسلمین جواد کرمی رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان کرمانشاه ماموستا […]

بازدید از حلقات صالحین ناحیه روانسر

بازدید از حلقات صالحین ناحیه روانسر

به گزارش کاربر صالحین ناحیه : فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه از حلقات شجره طیبه صالحین شهرستان روانسر بازدید نموده و در این جلسه که فرمانده سپاه ناحیه و مسئولین تعلیم وتربیت ناحیه حضور داشتند سرگروه های صالحین حلقه های برادران و خواهران موانع و مشکلات حلقات را بیان نموده که سرمربی […]

برگرفته از كتاب دعا و زيارت در حريم عشق فضيلت حج و ثواب آنحج و عمره

برگرفته از كتاب دعا و زيارت در حريم عشق فضيلت حج و ثواب آنحج و عمره

تهیه وتنظیم : ماموستا ملا محمد محمودی مسئول شجره طیبه صالحین ناحیه روانسر: عبادت انفرادي نيست تا هر مسلماني به‌تنهايي در مكه مشغول ذكر و دعا شود و گرد خانه كعبه طواف كند. بلكه علاوه بر انجام آيين پرستش، بهانه‌اي است براي گردآوردن اتباع يك دين و برابر نمودن آراء و نظرات پراكنده؛ تا هنگام […]

برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهید دارابی حوزه فجر

برگزاری حلقه صالحین پایگاه شهید دارابی حوزه فجر

در راستای برنامه های طرح جوانه های صالحین95 پایگاه شهید دارابی حوزه فجر حسن آباد اقدام به برگزاری حلقات صالحین ویژه این پایگاه نموده است

اجرای مسابقه فوتسال در حوزه فجر حسن آباد

اجرای مسابقه فوتسال در حوزه فجر حسن آباد

در راستای اجرای طرح جوانه های صالحین یک سری مسابقه فوتسال در بین بسیجیان شرکت کننده در طرح جوانه های صالحین در سالن 9 دی حوزه فجر حسن آباد برگزار گردید.

اجرای مسابقه طناب کشی

اجرای مسابقه طناب کشی

در راستای برنامه های طرح جوانه های صالحین یک سری مسابقه طناب کشی بین بسیجیان شرکت کننده در طرح جوانه های صالحین 95 در سالن 9 دی حوزه فجر حسن آباد برگزار گردید

اردو طرح جوانه های صالحین حوزه فجر حسن آباد

اردو طرح جوانه های صالحین حوزه فجر حسن آباد

در مورخه 95/05/28 بسیجیان شرکت کننده در طرح جوانه های صالحین 95 در اردوی تفریحی و زیارتی حضرت ویس القرنی تعلیم و تربیت ناحیه روانسر شرکت کردند

اخطار شناور ایرانی به ناو جنگی آمریکا و تغییر مسیر ناو آمریکایی

اخطار شناور ایرانی به ناو جنگی آمریکا و تغییر مسیر ناو آمریکایی

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، یکی از اتفاقات مهم سفر یک روزه بازدید از سکوهای گازی پارس جنوبی شماری از مسوولان و اهالی رسانه شهرستان “دیر”، قرار گرفتن رزم ناو جنگی آمریکا در مسیر گشت 114 شهید موسایی در آبراه بین المللی بود که با اخطار ناخدای گشت 114 […]

آرشیو

دوست قرآنی

ابزار وبلاگ

ابزار نظر سنجی

دیکشنری

ابزار حدیث

اوقات شرعی

گالری عکس

گالری تصاویر تماس با ما

آمارگیر وبلاگ